• Je to hračka
    německý i český jazyk s námi snadno zvládnete

Jazyková výuka němčiny

Individuální kurzy

Individuální kurzy jsou v současné době nejvyhledávanější formou výuky. Vzhledem ke svému charakteru Vám umožní zvolit si individuální cíl, odpovídající Vašim potřebám, a vlastní tempo výuky.

více info

Firemní výuka

Firemní jazyková výuka je rozšířenou formou dalšího vzdělávání zaměstnanců a znalost němčiny je v našem regionu často nezbytnou součástí profesní vybavenosti zaměstnanců.

více info

Výukové programy

Víme, že jazyková vybavenost, dosavadní jazyková praxe i aktuální požadavky každého klienta jsou jiné. Z tohoto důvodu připravujeme po vstupním testu nebo rozhovoru s klientem výukový program.

více info

individuální kurzy

Individuální kurzy jsou v současné době nejvyhledávanější formou výuky. Vzhledem ke svému charakteru Vám umožní zvolit si individuální cíl, odpovídající Vašim potřebám, a vlastní tempo výuky. Jejich další výhodou je časová flexibilita - kurzy probíhají v termínech, které si sami dohodnete s lektorem. Přesto je vhodné si před zahájením kurzů stanovit jistou pravidelnost, aby výuka splnila svůj cíl. Můžete se vybrat jeden z námi připravených Výukových programů nebo přizpůsobíme obsah hodin zcela Vašim představám.

Výuka probíhá na Vámi zvoleném místě - přijedeme za Vámi domů, do zaměstnání nebo zajistíme vlastní výukové prostory, které jsou vybaveny odpovídajícím způsobem, a poskytují klid pro výuku. Výuku cizího jazyka vám prostě ušijeme na míru, nebudete se nikomu přizpůsobovat, my se plně přizpůsobíme vám.

firemní výuka

Firemní jazyková výuka je rozšířenou formou dalšího vzdělávání zaměstnanců a znalost němčiny je v našem regionu často nezbytnou součástí profesní vybavenosti zaměstnanců. Dobře si to uvědomujeme, a proto jsme tady. Zajišťujeme individuální i skupinové firemní jazykové kurzy. Přijedeme za Vámi na vaše pracoviště, výuka může probíhat v ranních hodinách, dopoledne i po pracovní době.

Při volbě typu výuky si můžete vybrat jeden z námi připravených Výukových programů nebo můžeme společně vyprofilovat Vaše lekce němčiny „přímo na míru“. Budete tedy přesně vědět, jakých cílů se má během výuky dosáhnout.

Na začátku výuky doporučujeme provést rozřazovací test, který stanoví vstupní jazykovou úroveň, popř. sjednotí posluchače stejné jazykové úrovně, a zajistí tak odpovídající postup. Dle vstupní úrovně a požadovaného zaměření výuky pečlivě vybíráme vhodné učebnice i doplňkové učební materiály. Během výuky můžeme na Vaše přání provádět dokumentaci o výuce, studiu i pokroku studentů.

Výukové programy

Víme, že jazyková vybavenost, dosavadní jazyková praxe i aktuální požadavky každého klienta jsou jiné. Z tohoto důvodu připravujeme po vstupním testu nebo rozhovoru s klientem výukový program. Můžeme Vám doporučit jeden z osvědčených výukových programů nebo vytvořit zcela individuální, který je střižený právě Vám na míru.

Němčina v kancelářské praxi

Tento výukový program je vytvořen především pro firmy s německou účastí nebo pro ty, kteří s Německem obchodují. Během výuky budete trénovat komunikaci s německy mluvícími kolegy, nadřízenými, zákazníky, dodavateli i obchodními partnery. Zaměříte se na komunikaci po telefonu, při poradách, pohovorech, vstupních pohovorech a jednáních. Naučíte se vyřizovat běžnou obchodní korespondenci, sestavit jednoduchou nabídku v němčině. Výukový program si můžete vybrat i úplný začátečník.

Prezentační dovednosti v němčině

Výukový program je určen těm, kteří v rámci své profese komunikují v němčině a potřebují prohloubit slovní zásobu, osvěžit si aktivní využívání německého jazyka a získat větší účinnost svých prezentací. Naučíte se, jak navázat kontakt s posluchači, jak si připravit tzn. strukturovanou prezentaci tak, aby zaujala, motivovala, a to vše jednoduše interaktivní formou v německém jazyce. Komu je kurz určen především pro střední management, obchodníky, pracovník nákupu.

Hospodářská němčina

Kurs je určen především ekonomům a vedoucím pracovníkům, asistentům/asistentkám a všem, kdo jsou v kontaktu s dodavateli a zákazníky. Během kurzu budete trénovat schopnost používat jistě a diferencovaně německý jazyk v rámci svého oboru a profesní oblasti.

Společně se zaměříme na písemný projev i ústní komunikace, porozumění psanému i slyšenému textu. Podmínkou pro účast na kurzu je dosažená jazyková úroveň B2.

 

Kurzy obecné němčiny

Nabízíme Vám kurzy obecného jazyka, během kterých se naučíte základní slovní zásobu a základní gramatické fráze. Slovní zásoba je tematicky přizpůsobena běžným komunikačním situacím a sleduje hlavní cíl- schopnost domluvit se. Lektor na hodinách nasimuluje reálné situace, kdy je třeba se domluvit v cizím jazyce. Vyzkoušíte si tak objednat jídlo v restauraci, zeptat se na cestu, zarezervovat si ubytování. Věříme, že takový styl výuky je mnohem efektivnější, než jen čtení z učebnice a překládání.

Němčina pro lékaře a pracovníky v lékařství

Stále více lékařů, zdravotních sester či jiných pracovníků ve zdravotnictví se rozhodnou pro práci v Německu. Dobrá znalost němčiny je jedním ze základních předpokladů úspěchu na německém trhu práce. Během výuky se společně zaměříme na odbornou slovní zásobu, komunikativní trénink pro kontakt s pacienty, jejich rodinnými příslušníky i kolegy. Budete trénovat porozumění lékařským zprávám i jejich vytváření, porozumění článkům v odborných časopisech, příspěvkům na konferencích. Při výuce pracujeme s učebnicemi určenými pro tento obor a s autentickými texty.

Příprava ke státní maturitní zkoušce

Připravujete se Vy nebo Vaše dítě na státní maturitní zkoušku z němčiny? Rádi Vám při přípravě pomůžeme nebo jen společně pomocí standardizovaných testů zjistíme, jak jsou Vaše šance. Používáme doporučené výukové materiály.

Překlady

Nabízíme expresní překlad firemní mailové komunikace, účtování po řádcích, termíny dodání 6 až 22 hodin od zadání.

Vyhotovíme pro Vás běžné překlady nebo překlady s tlumočnickou doložkou, obecné texty i odborné manuály, krátké odstavce, webové stránky i rozsáhlé dokumenty. Nabízíme rovněž vyřízení mailové korespondence, telefonátů do německy mluvících zemí, korekturu Vaší firemní korespondence v německém jazyce. Pro zajištění maximální přesnosti při překladu odborných textů jsme v kontaktu s konzultanty příslušných oborů, popř. konzultujeme zadavatele. Uvítáme, když nám dáte k dispozici interní slovníky Vaší firmy. Hotové přeložené texty kontroluje vždy rodilý mluvčí! Tato služba je zahrnuta v ceně. Vyhotovené překlady předáváme elektronickou formou do Vaší mailové schránky nebo si můžete dokument převzít osobně v tištěné podobě. Soudní překlady připravíme k osobnímu vyzvednutí nebo na Vaši žádost přivezeme přímo k Vám do firmy nebo domů. Všechny zpracované zakázky archivujeme po dobu dvou let od data zadání zakázky, po tuto dobu jsou Vám tedy na vyžádání kdykoli k dispozici. NOVĚ- Nabízíme expresní překlad firemní mailové komunikace, účtování po řádcích, termíny dodání 6 až 22 hodin od zadání.

TLUMOČENÍ

Nabízíme konsekutivní tlumočení, tlumočení během Vašich obchodních cest, jednání.

Výuka češtiny pro cizince

Výuka češtiny pro cizince je v našem regionu stále žádanější. Zajišťujeme výuku češtiny pro cizince pocházející převážně z německy mluvících zemí. Češtinu pro cizince vyučujeme více než 10 let a známe specifika tohoto jazyka. K dispozici máme takřka všechny učební materiály, které vyšly na českém trhu a některé, které se objevily pouze na trhu německém. Nabízíme výuku obecné češtiny, ale i profesně orientovaného jazyka.

Vyučujeme: skupiny, jednotlivce, všechny úrovně

Kdo jsme

Mgr. Petra Koníčková

Odborné vzdělání jsem získala na Pedagogické fakultě Univerzity J.E.Purkyně v Ústí nad Labem, obor čeština a němčina, a rozšířila si jej o studijní pobyt na Technické univerzitě Drážďany. Abych zlepšila své tlumočnické a překladatelské dovednosti, absolvovala jsem dvousemestrální kurz Doplňkové studium pro překladatele právních textů na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Již několik let jsem členem SGUNu a v rámci tohoto členství se pravidelně účastním odborných seminářů a kurzů pro učitele a lektory němčiny. Zpočátku své lektorské činnosti jsem spolupracovala s některými jazykovými agenturami, ale v roce 2003 jsem se zcela osamostatnila a nabízím výuku němčiny a češtiny v našem regionu, překládám a tlumočím z a do němčiny.

V Německu jsem deset let žila a jsem v denním kontaktu s rodilými mluvčími. Ráda Vám na mých kurzech tento jazyk, ale i kulturu přiblížím. Práce lektorky německého jazyka a češtiny mě naplňuje. Ke každému studentovi přistupuji individuálně. Mým cílem je, aby na mé hodiny student přicházel rád, hodiny se aktivně účastnil a odcházel s jasným vědomím toho, co se naučil.

Nad to se ještě věnuji překladům a tlumočím. Ráda překládám texty technického charakteru, návody, manuály. V roce 2011 se mi naskytla možnost přeložit ve spolupráci s občanským sdružením Bílina 2006 vzpomínkovou knihu „Bílina- naše domovina“. Knihu jsme v prosinci 2014 slavnostně pokřtili. Ve spolupráci s rodilým mluvčím provádím korekturu textů.

 

Mgr. Petra Čermáková

Překládání je někdy rutina vyžadující maximální přesnost, jindy tvůrčí a detektivní práce. V každém případě činnost vyžadující jazykové a odborné znalosti a praxi. V oblasti překladů z německého do českého jazyka a naopak Vám mohu zaručit oboje.

Vystudovala jsem německý jazyk a obecnou jazykovědu na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Absolvovala jsem studijní pobyt na univerzitě v Lipsku. Odborné znalosti jsem si doplnila mimo jiné v dvousemestrálním kurzu Juridicum (právnické minimum + terminologie v oblasti práva) na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

První překladatelskou praxi jsem získala v rámci pracovních úvazků u společností Techno Consult s.r.o., Bosch Diesel s.r.o. a Kaufland v.o.s. Od roku 2007 se věnuji překladatelské činnosti jako OSVČ, zejména ve spolupráci s překladatelskými agenturami a jazykovými školami. Zkušenosti s texty ze sociální práce a pečovatelství jsem získala v rámci pedagogického úvazku na SVOŠ sociální v Jihlavě.

A co Vám mohu nabídnout konkrétně? Široký záběr překládaných oborů a textů: právo (občanské, obchodní, trestní, mezinárodní, právo EU, veřejná správa, patenty), obchod, ekonomika, logistika, účetnictví, marketing, finance a bankovnictví, pojišťovnictví, prezentace firem, sociální práce, pečovatelství, sociologie, personalistika, školství, pedagogika, psychologie, cestovní ruch, umění, kultura, historie, anotace závěrečných prací. Můžete počítat s osobním přístupem, diskrétností a spolehlivostí, v případě zájmu s vypracováním terminologického slovníčku. Pracuji s nástrojem SDL Trados.

Překládání je pro mě zábava, každé zakázce věnuji maximální pozornost.

CENÍK

  • CZK/€
    • Každá zakázka je trochu jiná, a tak se pokaždé bude lišit i výsledná cena. V případě výuky třeba podle místa konání a typu kurzu, v případě překladu podle termínu dodání nebo množství duplicit ve zdrojovém textu.

      Vůbec nejlepší je, když nám pošlete základní informace o zakázce a my Vám navrhneme ideální řešení.

  • DOTAZNÍK

Data map
Data map ©2017 GeoBasis-DE/BKG (©2009), Google
Data mapData map ©2017 GeoBasis-DE/BKG (©2009), Google
Data map ©2017 GeoBasis-DE/BKG (©2009), Google
Mapa
Satelitní

Kontaktujte nás

LINGUA ASSIST

Alešova 171/11
Ústí nad Labem
Telefon: +420 777 213 663

Vytvořte si  web zdarma